درباره ما

ایمن ترافیک تهران

گروه تولیدی ایمن ترافیک تهران

تولید کننده علائم ترافیکی ، هشداردهنده ایمنی و آتش نشانی در راستای بالابردن سطح ایمنی پروژه های کارگاهی ، کارخانه ای ، صنعتی و دریانوردی در واخد های تولیدی و همچنین برخورداری ار ارتقاع کیفیت ، اطلاعات و حفاظت افراد و صنعتگران در واحد های تولیدی و پرسنل واحد های تولیدی در جهت حفظ جان و سلامت این عزیزان و حافظ منافع و سرمایه های موجود در واحد های تولیدی و همچنین مشاوره در خصوص بهینه سازی مجیط کار به موازات مقررات ملی ساختمان و استاندارد ها و آیین نامه های ساختمانی در حین کار .

تجهیزات ایمنی راهها

تولید تجهیزات ایمنی تردد و حمل و نقل جاده ای و ساخت و زیرساخت های مرتبط با راههای درون و برون شهری و بالابردن سطح اطلاعات افراد با استفاده از استاندارد ها و آیین نامه های ایمنی راه ها

عبور و مرور و یاری رساندن و حفاظت از جان و اموال رانندگان محترم با کاهش تصادفات در مسیرها .