تاثیر طراحی ارگونومیک علائم راهنمایی و رانندگی بر کاهش ترافیک و تصادفات

تابلوها و علایم راهنمایی به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل ترافیک، نقش مهمی را در ارتقای ایمنی خیابان ها و معابر و کنترل رفتار رانندگان و عابران پیاده برعهده دارند به شرطی که طراحی آنها منطبق با اصول ارگونومی و بر اساس عوامل انسانی انجام شود.

به گزارش ایسنا منطقه اصفهان و به نقل از اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اگر حمل و نقل جاده ای را به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم، مهمترین اجزای این سیستم عبارت خواهند بود از انسان، وسیله نقلیه و جاده. آمارها حاکی از آن است که همه ساله 1.2 میلیون نفر در جهان قربانی سوانح رانندگی می شوند. بنابراین، به نظر می‌رسد که علاوه بر راهکارهای مهندسی باید چاره دیگری جست.

انسان به عنوان عامل کنترل کننده، مهمترین جزء از سیستم حمل و نقل جاده ای به شمار می رود. او اطلاعات را از محیط(جاده، معابر و راه ها)، وسایل و تجهیزات(وسیله نقلیه، تابلوها و علائم و…) دریافت کرده، اطلاعات دریافت شده را پردازش می کند و سپس عکس العمل لازم را انجام می دهد. بنابراین، توجه به عامل انسانی و در نظر گرفتن محدودیت ها و توانایی های فیزیکی و شناختی او در کنترل سیستم جاده ای از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است.

تابلوها و علائم راهنمایی به عنوان بخشی از تجهیزات کنترل ترافیک، نقش مهمی را در ارتقاء ایمنی خیابان ها و معابر و کنترل رفتار رانندگان و عابران پیاده برعهده دارند. تجهیزات مزبور به شرطی می توانند موثر واقع شوند که طراحی آنها منطبق با اصول ارگونومی و بر اساس عوامل انسانی انجام شود. به عبارت دیگری محرک های بصری(نظیر تابلوهای راهنمایی) باید اطلاعات صحیح را به طور مناسب و در زمان مناسب در اختیار راننده قرار دهند به نحوی که فرد راننده فرصت کافی برای پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی، تصمیم گیری و انجام عکس العمل مناسب داشته باشد.

از جمله مهم ترین علائم و نمادهای متعددی که انسان ها در طول زندگی روزانه با آن مواجه می شوند، علائم راهنمایی و رانندگی است که در قالب علامت، تصویر یا نوشته، حامل پیام های مهمی برای رانندگان می باشند. علائم راهنمایی و رانندگی نقش های متعددی را بر عهده دارند که بر این اساس آن ها را می توان به سه دسته کلی طبقه بندی کرد:

1-علائم حکم کننده یا بازدارنده (مانند تابلوی توقف ممنوع، تابلوی توقف)
2-علائم هشدار دهنده (مانند تابلوی خطر، تابلوی محل عبور اطفال)
3-علائم اطلاعاتی-اخباری (تابلوی ایستگاه اتوبوس، تابلوی بیمارستان)

آنچه که در زمینه طراحی تابلوها و علائم اهمیت دارد، به کار بردن اصول استاندارد جهانی در طراحی نمادها و علائم است تا برای همگان قابل فهم باشد. همچنین انتقال پیام مشابه به تمام رانندگان یکی دیگر از مهم ترین اهدافی است که باید در زمینه طراحی علائم راهنمایی تحقق یابد.

در مجموع ذکر این نکته ضروری است که علائم راهنمایی و رانندگی باید طوری طراحی شوند که به خوبی قابل رویت، قابل تشخیص و قابل فهم باشند. همچنین زمان کافی برای عکس العمل ذهنی یا فیزیکی نیز باید وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، میزان اثربخشی یک علامت راهنمایی و رانندگی با معیارهای مزبور (وضوح، خوانایی، تمایز، درک مطلب و زمان عکس العمل) رابطه مستقیم دارد به نحوی که قابل فهم بودن تصاویر در کمترین زمان مبین کارایی بهتر علامت طراحی شده است.

علاوه بر ویژگی های بصری، عوامل دیگری نیز هستند که در میزان درک و فهم افراد از علائم، نقش مهمی را بر عهده دارند. مهم ترین عوامل شناختی شامل میزان آشنا بودن افراد با علائم، میزان عینی بودن علائم، میزان پیچیدگی، معنادار بودن و نزدیکی فاصله معنایی است. آشنا بودن افراد با علائم در قالب تعداد دفعاتی تعریف می شود که با آنها روبرو شده‌اند.

منظور از عینی بودن، نمایش حقیقی تصویر (اشیا، انسان، حیوان و…) و به عبارتی استفاده از تصویر یا نمادی است که به نحو احسن پیام موردنظر را منتقل می کند. در صورتی که این اصل در طراحی در نظر گرفته نشود، علائم حامل پیام های انتزاعی خواهند بود. همچنین از نظر پیچیدگی، پیام های ارسالی باید فقط محتوی موارد اصلی بوده و به سهولت و در کمترین زمان ممکن قابل فهم باشند. علائم باید معنادار باشند. هرچه مفاهیم نماش داده شده به عملکرد مورد انتظار نزدیک تر باشد، فاصله معنایی پیام کوتاه‌تر است.

در مجموع چنین می توان گفت که شکل، رنگ، قابل رویت بودن و اندازه تابلوها و علائم رانندگی از شاخصه هایی است که در طراحی باید بدان توجه شود و تاثیر مستقیم در درک و فهم و همچنین کاهش مدت زمان انجام یک عکس العمل مناسب و متعاقباً عملکرد سریع و مناسب در ترافیک و تصادفات داشته و عامل کاهش تصادفات و همچنین روان سازی ترافیک شود.