عبور با ارتفاع بیش از 3.5 متر ممنوع

دسته بندی: علائم انتظامی
کد محصول: T-8065
تماس بگیرید